Privacy

Privacybeleid
ArtWorlds verzamelt en bewaart de gegevens van alle deelnemers, waaronder adres, naam en contactinformatie, en gegevens over hun kunstwerken om haar functie als stichting te kunnen uitoefenen en haar doelstellingen te kunnen waarmaken. Het doel van ArtWorlds is, conform de statuten, om projecten te realiseren waarin de wisselwerking centraal staat van kunstenaars met kunst, met elkaar en met hun publiek.

Doelmatig gebruik
Op dit moment verzamelt ArtWorlds voor haar grootste project ZomerExpo de persoonsgegevens ten behoeve van het deelnemerssysteem, het betalingssysteem, doelgericht sectoronderzoek, evaluaties ten behoeve van inzicht in doelgroepen en publieksbereik (naar subsidiegevers), en de verzending van de nieuwsbrief (MailChimp). De nieuwsbrief heeft de functie om abonnees te kunnen informeren over (hun deelname aan) de activiteiten. Bij inschrijving voor deelname aan de selectieronden vragen wij om een akkoord met ons reglement, waarin de onderhavige privacyverklaring is opgenomen.

Betalingssysteem
De gegevensverwerking ten behoeve van de iDEAL-betaling, zoals die op dit moment door het online-betalingssysteem plaatsvindt, voldoet aan de grondslag ‘uitvoering van een overeenkomst’. De gegevens die ArtWorlds hiervoor verzamelt, zijn afkomstig van het online-aanmeldingsformulier. Middels dit formulier gaan de deelnemers tevens akkoord met het reglement en de privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens
De door de kunstenaar verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand van organisator Stichting ArtWorlds. Ze worden gebruikt om met de kunstenaars in contact te kunnen treden in verband met het project ZomerExpo. De gegevens zijn niet openbaar, en worden niet gedeeld met derden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om te voldoen aan hierboven genoemde verplichtingen. De kunstenaars hebben recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die over hen zijn opgeslagen. Informatie over de gegevens kan ingewonnen worden via info@zomerexpo.nl.

Auteursrechten van kunstenaars
De kunstenaar verleent bij deelname aan de ZomerExpo-opstellingen middels de ondertekening van het reglement toestemming aan organisator Stichting ArtWorlds en medeorganisator Museum de Fundatie om opnamen en/of afbeeldingen te maken van zijn/haar werk(en) op film, video, foto of welke andere beelddrager dan ook.

Tevens om deze opnamen/afbeeldingen geheel of gedeeltelijk te verwerken in een programma, boek- en/of webpublicatie, al dan niet bedoeld ter promotie van het project ZomerExpo en/of een projectactiviteit daarvan, en dit programma geheel of gedeeltelijk uit te zenden dan wel deze boek- en/of webpublicatie te publiceren en zo ter beschikking te stellen aan het publiek, ongeacht gebruikte technische standaarden, eindtoestellen en bijbehorende technologie, vereist voor raadpleging van de content door dit publiek, dit alles zonder dat hiervoor nog enige bijkomende vergoeding van auteursrechtelijke, naburig rechtelijke of welke aard dan ook verschuldigd is.

Website zomerexpo.nl
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website zomerexpo.nl bezoeken. Je dient online persoonsgegevens op te geven om een bezoekmoment te reserveren voor de ZomerExpo Opstellingen of je aan te melden voor een evenement. ArtWorlds gebruikt je gegevens voor de uitvoering van je opdracht(en) en voor de doelen ten dienste van het project en/of –activiteiten genoemd onder ‘Privacybeleid’ .

Cookies
Op onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Terug naar de top