ArtWorlds organiseert sinds 2011 ZomerExpo: een bonte kunsttentoonstelling in een museum, samengesteld door open inschrijving en anonieme keuze. De eerstvolgende ZomerExpo vindt plaats in 2022 in Museum de Fundatie en gaat over Klimaat. 

Iedereen is welkom. Je kan meedoen als kunstenaar, jurylid, vrijwilliger of bezoeker. Veel kunstenaars zien het als een kans om (anoniem) werk te laten zien en misschien wel in een museum te exposeren. Galeriehouders, conservatoren, kunstcritici en andere professionals zoeken en vinden er interessante kunstenaars. De ZomerExpo’s trekken een groot publiek. En er wordt verkocht: gemiddeld een vijfde van de tentoonstelling gaat over de toonbank.

ZomerExpo gaat over de vrijheid en plezier van kunst maken, kunst zien en bespreken, verschillende smaken. Diverse culturen, leeftijden, rangen en standen maken samen één tentoonstelling. ZomerExpo is altijd actueel en vertegenwoordigt een constante neiging tot verbeelding, die we koesteren.

Verschillende visies op een thema

Elke editie heeft een thema. Iedere kunstenaar geeft daar een eigen invulling aan. Zo laat de tentoonstelling een kakofonie aan visies op een thema zien, in diverse materialen en technieken. Om het publiek te helpen, wordt de tentoonstelling ingericht op basis van visuele en inhoudelijke kenmerken. We zoeken naar koppelingen of conflicten tussen werken, die zowel onderlinge relaties blootleggen als individuele kwaliteit versterken. De smaak van kunstenaar en kijker krijgt alle ruimte.

Verkooptentoonstelling

ZomerExpo is een succesvolle verkooptentoonstelling. De kunstwerken zijn tijdens de tentoonstellingsperiode te koop. Stichting ArtWorlds faciliteert en ontvangt 30% commissie per verkocht werk. Museum de Fundatie is niet financieel betrokken bij de verkoopprocedure.

Klimaat ZomerExpo 2022

Het klimaat verandert. Dat zien en voelen we. Warmterecords worden gebroken, planten en diersoorten dreigen uit te sterven en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Stof tot nadenken voor creatieve geesten.

Klimaat is het thema van de achtste editie van ZomerExpo. We zijn nieuwsgierig en kijken uit naar een stroom aan ongekende ideeën, bijzondere alternatieven en pakkende beelden.

Vanaf oktober 2021 start op deze website de online-inschrijving voor deelname aan Klimaat ZomerExpo 2022. Uit de online inzendingen kiest een gemêleerde jury de werken voor de tweede selectieronde, die in het voorjaar van 2022 plaatsvindt. De finale tentoonstelling met de gekozen werken is in de zomermaanden van 2022 te zien in Museum de Fundatie, op de locaties in Zwolle en Heino/Wijhe.

Voorgaande editie: Europa in 2019

In 2019 was het onderwerp van de tentoonstelling Europa. De Europese verkiezingen en de discussies rond Brexit maakten de zevende ZomerExpo-editie extra relevant. Dit was hét moment om kunstenaars te vragen naar hun visie: zij meldden zich dan ook massaal voor de digitale selectie met maar liefst 3200 werken. 1000 daarvan werden in april 2019 in de Amsterdamse Van Genthallen getoond aan een gecombineerde vak-, junior- en publieksjury.

De juryleden kozen samen 250 werken, die van 25 mei tot en met 1 september 2019 te zien waren in de Wolk van Museum de Fundatie in Zwolle en in en om Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe. De verscheidenheid maakte duidelijk dat kunst en Europa van ons allemaal zijn. De talloze bezoekers herkenden zich op hun beurt in het diverse aanbod beeldende kunst. Europa ZomerExpo 2019 trok 78.000 bezoekers en een vijfde deel van de tentoonstelling is verkocht.

Samenwerking 

Het succesvolle programma kan bestaan dankzij intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen. Het programma geeft elke maker een kans om werk in een museale omgeving te exposeren, positie te bepalen en contacten te leggen.

ArtWorlds toont met ZomerExpo een actuele stand van zaken in de kunst, bevordert het openbare gesprek hierover én bepleit diverse invalshoeken om kunst te benaderen en te bespreken. In dat kader ontwikkelen wij activiteiten ter bevordering van ons missie: kunst toegankelijk maken voor iedereen.

 

Terug naar de top