Sinds 2011 organiseert ArtWorlds de landelijke ZomerExpo: een veelomvattende kunsttentoonstelling in een museum, samengesteld door open inschrijving en anonieme keuze. Wat je ziet, vertegenwoordigt de kunst van het moment.

ZomerExpo speelt vanaf de start in 2011 een belangrijke rol in een voortgaande dialoog over kunst. De tentoonstelling was vijf jaar jaarlijks te zien in het Kunstmuseum Den Haag en is in 2017 naar Museum de Fundatie in Zwolle gegaan. Vanaf dat jaar werd ZomerExpo een biënnale.

ZomerExpo gaat over de vrijheid en het plezier van kunst maken, bekijken en bespreken. Dat maken we mogelijk voor iedereen die dat wil. Voor oud en jong, voor alle culturen, rangen en standen.

Tentoonstelling rondom een centraal thema

Bij elke editie staat er een thema centraal. Kunstenaars worden opgeroepen om een kunstwerk te maken dat zicht verhoudt tot het thema. Daaruit wordt door een gemêleerde jury, waar iedereen aan kan deelnemen, een selectie van 250 werken gemaakt die we in Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis presenteren.

De tentoonstelling wordt ingericht op basis van subthema’s en formele overeenkomsten van de werken. We zoeken naar koppelingen, overeenkomsten of conflicten tussen werken, die zowel onderlinge relaties blootleggen als individuele kwaliteit versterken. Op die manier vindt het publiek gemakkelijker een weg in de grote variëteit. We willen veel ruimte bieden aan de smaak en de interesses van de kijker.

ZomerExpo maakt zichtbaar hoeveel mensen behoefte voelen om ideeën, gedachten en emoties uit te drukken in kunst. Daar zit veel goeds, moois en betekenisvols tussen, wat anders nooit gezien zou zijn. De mens wil zich creatief uiten. Dat verlangen is constant en de kunst innoveert. Culturen mixen, mensen inspireren elkaar en technieken veranderen. Elke editie van ZomerExpo is actueel en vertegenwoordigt een onveranderde neiging tot verbeelding die we willen blijven koesteren.

Verkooptentoonstelling

ZomerExpo is een succesvolle verkooptentoonstelling. De kunstwerken zijn tijdens de tentoonstellingsperiode te koop. Stichting ArtWorlds faciliteert en ontvangt 30% commissie per verkocht werk. Museum de Fundatie is niet financieel betrokken bij de verkoopprocedure. De bezoeker kan in het museum een een kunstwerk van ZomerExpo kopen. Hierdoor wordt een nieuwe editie van ZomerExpo mede mogelijk gemaakt.

Europa in 2019

In 2019 was het onderwerp van de tentoonstelling Europa. De Europese verkiezingen en de discussies rond Brexit maakten de zevende ZomerExpo-editie extra relevant. Dit was hét moment om kunstenaars te vragen naar hun visie: zij meldden zich dan ook massaal voor de digitale selectie met maar liefst 3200 werken. 1000 daarvan werden in april 2019 in de Amsterdamse Van Genthallen getoond aan een gecombineerde vak-, junior- en publieksjury.

De juryleden kozen samen 250 werken, die van 25 mei tot en met 1 september 2019 te zien waren in de Wolk van Museum de Fundatie in Zwolle en in en om Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe. De verscheidenheid maakte duidelijk dat kunst en Europa van ons allemaal zijn. De talloze bezoekers herkennen zich op hun beurt in het diverse aanbod beeldende kunst. Europa ZomerExpo 2019 trok 78.000 bezoekers en een vijfde deel van de tentoonstelling is verkocht.

Samenwerking

Het succesvolle programma kan bestaan dankzij intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen. Het programma geeft elke maker een kans om werk in een museale omgeving te exposeren, positie te bepalen en contacten te leggen.

ArtWorlds toont met ZomerExpo een actuele stand van zaken in de kunst, bevordert het openbare gesprek hierover én bepleit diverse invalshoeken om kunst te benaderen en te bespreken. In dat kader ontwikkelen wij activiteiten ter bevordering van ons missie: kunst toegankelijk maken voor iedereen.

Terug naar de top