De landelijke ZomerExpo Biënnale

Sinds 2011 organiseert ArtWorlds de landelijke ZomerExpo: een veelzijdige kunsttentoonstelling in een museum, samengesteld door open inschrijving en anonieme keuze. Wat je ziet, vertegenwoordigt de hedendaagse kunst.

ArtWorlds toont met ZomerExpo de veelzijdigheid van beeldende kunst, bepleit diverse invalshoeken om een werk te benaderen en beoordelen én bevordert het publieke gesprek over kunst. In dat kader ontwikkelen wij activiteiten ter bevordering van ons missie: kunstenaars in contact brengen met kunst, met elkaar, met podia en met publiek. De ZomerExpo-tentoonstelling was vijf jaar jaarlijks in het Gemeentemuseum en is in 2017 naar Museum de Fundatie gegaan. ZomerExpo is een biënnale geworden. De eerstkomende ZomerExpo Biënnale houden we in 2019, voor de tweede keer in De Fundatie.

Bruggen

ArtWorlds heeft met ZomerExpo een traditie neergezet, die in de pas blijft met actuele ontwikkelingen in beeldende kunst en maatschappij. Duizenden kunstenaars voelen zich hiertoe aangetrokken en melden werk aan voor de voorrondes. De zomertentoonstellingen worden druk bezocht: ruim 70.000 bezoekers voor Water ZomerExpo 2017. Het succesvolle programma kan bestaan dankzij intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen. ZomerExpo bouwt bruggen tussen makers, podia en publiek. Het beproefde concept is voor onze belangrijkste doelgroep – kunstenaars op zoek naar een groter podium en feedback op hun werk – onmisbaar geworden. Hetzelfde geldt voor de vele bezoekers, die zich herkennen zich in de kunst die deze heterogene groep maakt. ZomerExpo geeft iedereen die kunst maakt een kans om het werk in een museale omgeving te exposeren, positie te bepalen en contacten te leggen. Voor de ogen van het publiek ontrolt zich een rijk en gevarieerd kunstlandschap.

Thema

Per editie is er een thema dat de kunstenaars richting geeft bij het maken van nieuw werk. Het thema brengt eenheid in de grote verscheidenheid, geeft de kunstenaars inspiratie en biedt de jury een leidraad bij het kiezen van de 250 werken voor de tentoonstelling. Eerdere ZomerExpo-thema’s waren Anoniem Gekozen (2011), Liefde (2012), Aarde (2013), Licht (2014)Woest (2015) en Water (2017). Elk onderwerp laat zich projecteren op onze samenleving als geheel, op de actuele beeldende kunst, op de kunstenaar als individu, en op ZomerExpo zelf. Het thema leidt daardoor tot een tentoonstelling die weerspiegelt wat zich binnen dit kader en op dit moment in de samenleving afspeelt, hoe kunstenaars hierop reageren − en er tegelijkertijd zelf onderdeel van zijn. Het thema van 2019 is Europa.

Hoe het werkt:

Kunstenaars melden hun werk met het thema aan via deze website en betalen hiervoor een vast bedrag. Alle beeldende disciplines zijn welkom.

Anonieme keuze

De jury wisselt jaarlijks en vertegenwoordigt alle Nederlandse beeldende kunstsectoren: galeries, musea, verenigingen, verzamelaars, kunstjournalistiek, -wetenschap, -kritiek en -beoefening. Zo blijft de keuze actueel en is tegelijkertijd barometer van smaken. Zo’n 50 tot 75 verschillende  juryleden kiezen tijdens een aantal voorrondedagen op verschillende locaties in het land 250 werken voor de tentoonstelling. Tijdens zo’n voorrondedag kiest de jury anoniem, via een stemkastje.

ArtWorlds fotografeert alle werken uit de selectie en plaatst deze op de website in de Collectie, die inmiddels zo’n 3000 werken telt. De tentoonstelling wordt ingericht op basis van subthema’s en overeenkomsten die de werken laten zien. Op die manier kan het publiek makkelijk onderscheid maken in de variëteit. Een selectie niet-gekozen werken vormt per voorrondelocatie een Salon, voorafgaand aan de ZomerExpo.

Verkooptentoonstelling

Dan is de beurt aan het publiek, om ontdekkingen te doen en kunst te kopen. ZomerExpo is bovenal een verkooptentoonstelling. Er is een levendige markt. Ruim een kwart van de werken wordt tijdens de tentoonstelling in het museum verkocht. Heeft een bezoeker interesse, dan neemt de kunstenaar contact op met de potentiële koper. Alle werken uit de tentoonstelling, mét gegevens en toelichting van de kunstenaar, verschijnen in een aantrekkelijke catalogus. Een activiteitenprogramma tijdens de lancering, de voorrondes en de tentoonstelling zelf geeft bezoekers meer inzicht in het werk, de werkwijze en beweegredenen van kunstenaars.


9V7A7658   9V7A7683

 

Terug naar de top