Steun

Stichting ArtWorlds is een presentatie-instelling zonder muren, opgericht om ZomerExpo te organiseren. Het succesvolle tweejaarlijkse programma heeft een groot draagvlak en maakt kunst bereikbaar én bespreekbaar voor zoveel mogelijk mensen. Op diverse niveaus streeft ArtWorlds naar meerstemmigheid en inclusie, op het vlak van etniciteit, gender en bekendheid met kunst.

Patrick Meijboom – Dutch Tableau, Tussen eb en vloed (ZomerExpo 2017)

Om meer bewustzijn te creëren voor deze issues en om onze missie te bevorderen, bieden we met ZomerExpo een platform voor kennisuitwisseling en discussie via themabijeenkomsten, workshops en activiteiten. Deelnemers, partners, kunstenaars én publiek maken het programma ZomerExpo gezamenlijk mogelijk: door deelnamegelden van kunstenaars, verkoop van kunstwerken (30%-regeling) en publicaties, bijdragen van onze partners en subsidie en donaties van overheidsfondsen en particuliere fondsen (zie het overzicht van de afgelopen edities en onderaan deze pagina de huidige fondsen en partners die ZomerExpo steunen).

ANBI-status Cultuur

Stichting ArtWorlds heeft de ANBI-status Cultuur. Dit maakt schenkingen zowel voor bedrijven als particulieren belastingtechnisch aantrekkelijk.

Steun ZomerExpo

Omdat structurele subsidie ontbreekt, kan ArtWorlds de belofte dat ZomerExpo een traditie is niet vanzelfsprekend waarmaken. We zijn de fondsen zeer dankbaar voor hun tot nu toe niet aflatende steun en vertrouwen. Toch zou het beter zijn wanneer we ook financiële steun buiten de gebaande subsidiepaden krijgen – naast een groter maatschappelijk draagvlak en meer betrokkenheid van ondernemers en particulieren.

We zijn op zoek naar bedrijven en personen die zich aangesproken voelen door onze missie om kunst toegankelijk te maken voor iedereen en om de uiteenlopende werelden van kunstenaars, publiek en musea met elkaar te verbinden. Om ZomerExpo mogelijk te maken, vragen we je om naar betrokkenheid en vermogen bij te dragen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Vriend van ZomerExpo (particulier)

Als particulier kun je vriend worden van ZomerExpo door jaarlijks € 100 bij te dragen aan het programma. Hiervoor krijg je de volgende privileges:

  • Gratis toegang tot alle publieksactiviteiten van ArtWorlds, zoals lezingen, symposia, en de ZomerExpo-opening én -afsluiting;
  • Gedurende de tentoonstelling gratis toegang tot Museum de Fundatie en kasteel het Nijenhuis;
  • 10% korting op de aanschaf van een kunstwerk tijdens de tentoonstelling.

Sponsor van ZomerExpo (bedrijven en organisaties)

ZomerExpo biedt mooie kansen om de creativiteit in je bedrijf of organisatie te stimuleren. Sponsoring van het programma ZomerExpo begint bij een bedrag van € 2.500 per jaar.
Aan sponsors bieden wij (in overleg) diverse aantrekkelijke tegenprestaties, zoals:

  • Naams- en logovermelding op zomerexpo.nl en in het colofon van de tentoonstelling in het museum;
  • Uitnodiging voor de feestelijke opening en afsluiting van ZomerExpo;
  • Een speciale rondleiding door de tentoonstelling (samen met andere sponsoren en subsidieverstrekkers);
  • Mogelijkheden tot deelname in groepsverband aan activiteiten (bv. workshops) voor medewerkers van het bedrijf of de organisatie.

Wil je vriend of sponsor worden? Wij gaan graag met je in gesprek. Stuur een mail naar artworlds@zomerexpo.nl.

Terug naar de top