Middagsymposium 12 oktober – Thema: THEMA

‘Europa’ luidt het thema van de ZomerExpo Biënnale 2019. Het zesde thema inmiddels. De eerste ZomerExpo, Anoniem gekozen in 2011, was samengesteld rondom drie genres: landschap stilleven en portret. Daarna volgden de thema’s Liefde, Aarde, Licht, Woest en Water. Een thematische aanpak is populair in de beeldende kunst, net als trouwens in onderwijs, (museum)educatie en media. Een thema is een manier om structuur aan te brengen, te specialiseren en analyseren. Een thema geeft betekenis.

Veel hedendaagse kunstenaars hebben een thema, of meer dan één. Zo zijn er die aan de hand van een thema projectmatig en/of in serie werken, langere tijd een specifiek onderwerp onderzoeken, tijdelijke werken op een speciale locatie maken en bijzondere samenwerkingen aangaan. Welke effecten heeft die werkwijze op de beeldende kunst? Hoe was dat vroeger, in de tijd van de ‘stijlen’ – expressionisme, impressionisme, postmodernisme of de Stijl? Horen thema’s bij de hedendaagse kunst of eerder bij wat wij van de kunstenaar verwachten? Zoekt het beeld een thema of het thema een beeld?

Brandende vragen die we graag willen verkennen op donderdag 12 oktober a.s.. Een middag lang nemen we het thema THEMA onder de loep. We bekijken het met een kunsthistorische en een filosofische blik, vanuit het perspectief van de kunstenaar, de academiedocent, de curator, de criticus en het publiek. Met een bijdrage van theatermaker Laura van Dolron en schrijver Dirk van Weelden.

ArtWorlds organiseert het symposium in samenwerking met Cityscapes Foundation. De bijeenkomst vindt plaats te midden van de werken van Time, Space & Architecture, de actuele expositie van deze stichting. Organisatoren Noortje Tan en Bastiaan Gribling maken tentoonstellingen rond architectuur in relatie tot de beeldende kunst. Zij geven een korte presentatie hoe zij van uit dit thema kunstenaars en publiek benaderen.


Huidekoperstraat 26-28, Floor 4. View of installation door Alexa Meyerman.

Beeldend kunstenaar Pauline MM Nijenhuis vertelt over haar huidige thema: de toenemende versnelling in onze maatschappij. Ze laat zien hoe thematisch werken haar de focus én begrenzing geeft om te komen tot meer verdieping. ‘Dit betekent niet dat grenzen nooit overschreden worden. Het onderzoek blijft in beweging, daar ben ik immers kunstenaar voor.’ Pauline onderzocht hoe het handwerk zich in tijd verhoudt tot het moderne snelle machinale productieproces. Zij ging letterlijk de strijd aan en bracht dit duel in beeld in een fantastische installatie Fastwork Timeconsuming Landscape (zie onderstaande foto), te zien in Cityscapes Foundation.

Terugblik op Water ZomerExpo 2017 
De tentoonstelling was dit jaar onderverdeeld in subthema’s, groepen werken met vergelijkbare visuele, materiële en inhoudelijke kenmerken. Door die categorisering vond het publiek een prettig houvast in een grote variëteit. Met deze invalshoek presenteren we een korte analyse van de werken in de tentoonstelling én van de omgang met thema’s door de deelnemende kunstenaars. Tot slot introduceren we het volgende thema, Europa, en laten zien hoe kunstenaars hieraan vorm kunnen geven.

Datum: donderdag 12 oktober 2017
Locatie: Cityscapes Foundation, p.a. Huidekoperstraat 26-28, Amsterdam
Kosten: €30,-, inclusief catering, voorstelling en muziek, te betalen bij entree (via pin)
Reserveren: via info@zomerexpo.nl

Programma onder voorbehoud:

Donderdag 12 oktober van 13.30 tot 16.45 uur

13.30 – 14.00           Inloop met koffie en thee

14.00                        Welkom
– Carlien Oudes, kunstenaar en directeur ArtWorlds

14.10                        Inleiding: Thema in beeld
– Marie Baarspul, kunsthistoricus

14.30                       Stand-upfilosofie

– Laura van Dolron, theatermaker

15.00                       Presentatie: Het thema in praktijk
– Pauline MM Nijenhuis, kunstenaar

15.20-15.30            Presentatie Cityscapes Foundation
– Noortje Tan, curator

15.30 – 15.40         Pauze

15.40                      Water ZomerExpo 2017: tentoonstellingsthema’s
– Carlien Oudes, curator 2017

16.00                      Thematiek op de kunstacademie
– Oskar Maarleveld, kunstenaar/docent Breitner Academie, Amsterdam

16.20                      Gastspreker

16.30                     Letterkundige samenvatting van de dag door Dirk van Weelden

 

16.45 – 18.00        Borrel en napraten

 

Terug naar de top