Organisatie

Stichting ArtWorlds
Carlien Oudes, directeur
Caroline van der Riet, financieel directeur
Marie Baarspul, projectleider, educatie & communicatie
Eva Haasnoot, projectmedewerker

Website en vormgeving
PMS72, Rotterdam
75B, Rotterdam

Fotografie en film
Hilko Visser
Remko Dekker

Bestuur 
Caroline Bunnig, voorzitter
Appie Alferink, secretaris
Jaap Fox, penningmeester
Kees van Twist, bestuurslid

Terug naar de top