Organisatie

Stichting ArtWorlds
Carlien Oudes, directeur
Caroline van der Riet, financieel directeur
Marie Baarspul, projectleider, educatie & communicatie
Sam Duijf, projectmedewerker
Fenne Saedt, floormanager voorrondes

Website en vormgeving
PMS72, Rotterdam
Els Kerremans, Typography, Interiority and Other Serious Matters, Den Haag

Fotografie en film
Hilko Visser
Remko Dekker
Martijn van Veen

Bestuur 
Caroline Bunnig, voorzitter
Appie Alferink, secretaris
Jaap Fox, penningmeester
Kees van Twist, bestuurslid

Terug naar de top